ჩარიცხულ სტუდენტთა სია

ჩარიცხულ სტუდენტთა სიასტუდენტთა სია

მიღება სპორტული მასაჟისტის პროფესიული გადამზადების პროგრამაზე

პროფესიული მომზადებისა და პროფესიული გადამზადების მოკლევადიანი სასერტიფიკატო პრო

პროფესიული განათლების მიღების მსურველთა საყურადღებოდ !!!

მიღება ფეხბურთის ინსტრუქტორის მომზადების პროგრამაზე

ვიქტორ კოვირზინის საავტორო მეთოდიკის პრეზენტაცია

სტუდენტური დასაქმება გერმანიაში

ფეხბურთის ინსტრუქტორის პროფესიული მომზადების პროგრამაზე ჩარიცხულ მსმენელთა სია

მიღება სპორტული აკრობატიკის ინსტრუქტორის მომზადების პროგრამაზე

კრივის ინსტრუქტორის პროფესიული მომზადების პროგრამაზე ჩარიცხულ მსმენელთა სია