ჩარიცხულ სტუდენტთა სია

ჩარიცხულ სტუდენტთა სიასტუდენტთა სია

გარე მობილობა !!!

იყავი აქტიური ! Be Active !

სასწავლო პროცესის განახლება

პროფესიული განათლების მიღების მსურველთა საყურადღებოდ !!!

პროფესიული ტესტირება

სასწავლო პროცესის განახლება აუდიტორიებში

საქართველოს პროფესიული მსაჟის ასოციაციის კონფერენცია-სემინარი

კოლეჯში სასწავლო პროცესი გადაიდო 1 აპრილამდე

ბაკურიანში გამგზავრება