ჩარიცხულ სტუდენტთა სია

ჩარიცხულ სტუდენტთა სიასტუდენტთა სია

საგნობრივი სწავლების სტუდენტების საყურადღებოდ

ვირუსთან დაკავშირებული არდადეგები

მზად არის მასაჟისტის მესამე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაციის დიპლომები

სპორტის კოლეჯის საამაყო კურსდამთავრებული!

სასწავლო პროცესის განახლება

მიღება ცურვის ინსტრუქტორის მომზადების პროგრამაზე

სასწავლო პროცესის განახლება

მიღება სპორტული აკრობატიკის ინსტრუქტორის მომზადების პროგრამაზე

პროფესიული მომზადებისა და პროფესიული გადამზადების მოკლევადიანი სასერტიფიკატო პრო