ჩარიცხულ სტუდენტთა სია

ჩარიცხულ სტუდენტთა სიასტუდენტთა სია

სასწავლო პროცესის განახლება

მიღება ფეხბურთის ინსტრუქტორის პროფესიული მომზადების პროგრამაზე

მიღება ცურვის ინსტრუქტორის პროფესიული მომზადების პროგრამაზე

ვაკანსია კოლეჯის პროფესიული სტუდენტებისა და კურსდამთავრებულებისათვის

გარე მობილობა !!!

ძიუდოს ინსტრუქტორის მომზადების პროგრამაზე ჩარიცხულ მსმენელთა სია

საახალწლო არდადეგები

მიღება სპორტული მასაჟისტის გადამზადების პროგრამაზე

მიღება სპორტული აკრობატიკის ინსტრუქტორის პროფესიული მომზადების პროგრამაზე