მიღება სპორტული მასაჟისტის გადამზადების პროგრამაზე

 

სსიპ საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო კოლეჯი 2023 წლის 10 თებერვლიდან აცხადებს მიღებას, თვითდაფინანსებად სპორტული მასაჟისტის პროფესიული გადამზადების პროგრამაზე ქ.თბილსიში http://www.sportcolle.ge/img/category/1651065810.pdf

 

პროგრამის განხორციელების ადგილი:

ქ.თბილისი. ე.ნინოშვილის 55.

 

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობებია:

*ასაკი 18 წელი.

*მასაჟისტად მუშაობის გამოცდილება - 1 წელი.

*გასაუბრება (გასაუბრებაზე აპლიკანტმა უნდა წარმოადგინოს სამუშაო გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტი)

*საჭიროების შემთხვევაში დაინიშნება ტესტირება

 

პროგრამაზე მისაღები ადგილების რაოდენობა - ქ.თბილისი 10 მსმენელი.

 

აპლიკანტთა რეგისტრაციის თარიღია 10 თებერვლიდან 19 თებერვლის ჩათვლით.

 

გასაუბრება: 

თარიღი: 20.03.2023წ.

საათი: 11:00

ლოკაცია: ქ.თბილისი. ე.ნინოშვილის N 55.

 

შესაძლო ტესტირება: 

თარიღი: 21.02.2023წ.

საათი: 11:00

ლოკაცია: ქ.თბილისი. ე.ნინოშვილის N 55.

 

რეგისტრაცია შეგიძლიათ გაიაროთ ელექტრონულად 

https://vet.emis.ge/#/training-programs ან მობრძანდეთ კოლეჯის ადმინისრაციულ შენობაში ქ.თბილისში.

 

 

სწავლის დაწყების თარიღი 27 თებერვალი ✅

სასწავლო პროცესის განახლება

საქართველოს პროფესიული მსაჟის ასოციაციის კონფერენცია-სემინარი

კოლეჯის კურსდამთავრებულთა საყურადღებოდ

ვაკანსია კოლეჯის პროფესიული სტუდენტებისა და კურსდამთავრებულებისათვის

სპორტის კოლეჯის სტუდენტების საყურედღებოდ! სასწავლო პროცესი 2020 წლის 26 ოქტომბრი

გარე მობილობა !!!

ფეხბურთის ინსტრუქტორის პროფესიული მომზადების პროგრამაზე ჩარიცხულ მსმენელთა სია

სპორტული აკრობატიკის ინსტრუქტორის პროგრამაზე ჩარიცხულ მსმენელთა სია

მიღება ცურვის ინსტრუქტორის პროფესიული მომზადების პროგრამაზე