ადმინისტრაცია

თეიმურაზ ლორთქიფანიძე

მეილი: t.lortkipanidze@sportcolle.ge

         ნინო ძაგანია

          მეილი: ninikodzagania@gmail.com

        ედუარდ ფეროიანი

მეილი: e.feroyan@sportcolle.ge

          ვასიკო ცუხიშვილი

          მეილი: v.tsukhishvili@sportcolle.ge

            გიორგი ქუთათელაძე

           ასმათ ნეფარიძე

            ნინო ელისაშვილი

             ნინო გულბიანი

             ეკატერინე დავლაძე

            ნონა ოქონაშვილი

            დარეჯან ქურციკიძე

            ფატი გიორგაძე

             ნუგზარ ერაძე

            თამარ ნეფარიძე

            მარიამ თუშიშვილი

            მიხეილ ელბაქიძე

             ვლადიმერ ჯიოევი