+995 32 223 06 26    +995 593 32 45 18   597 92 73 78
 ქ. თბილისი ი. ჭავჭავაძის გამზირი 49 , ქ.ქუთაისი  ბ. გაპონოვის 11
  sportgeocollege@gmail.com