+995 32 223 06 26    +995 593 32 45 18
 49, ილია ჭავჭავაძის გამზირი, თბილისი 0128,  საქართველო.
  sportgeocollege@gmail.com