ვირუსთან დაკავშირებული არდადეგები

საქართველოს განათლების, მეცნიერები, კულტურისა და სპორტის მინისტრის მიერ 2020 წლის 29 თებერვალს გაცემული რეკომენდაციის საფუძველზე, კოლეჯი 2020 წლის 02 მარტიდან 16 მარტამდე აცხადებს არდადეგებს.  აღნიშნული დასვენება გამოწვეულია  კორონავირუსის შესაძლო გავრცელების აღკვეთისა და პრევენციის ღონისძიების მიზნით.


არდადეგები არ ეხება ბაკურიანში წამსვლელ სტუდენტებს.

რეგისტრაციის ვადის გაგრძელება

ცურვის ინსტრუქტორის პროფესიული მომზადების პროგრამაზე ჩარიცხულ მსმენელთა სია

სასწავლო პროცესის განახლება

გარე მობილობა !!!

კრივის ინსტრუქტორის პროფესიული მომზადების პროგრამაზე ჩარიცხულ მსმენელთა სია

მიღება ცურვის ინსტრუქტორის მომზადების პროგრამაზე

პროფესიული განათლების სტუდენტებს სამხედრო სამსახური გადაუვადდებათ

ფეხბურთის ინსტრუქტორის პროფესიული მომზადების პროგრამაზე ჩარიცხულ მსმენელთა სია

რეგისტრაცია ინფორმაციის ტექნოლოგიის მხარდაჭერის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრა