პროფესიული ტესტირება

ტესტების ნიმუშები 

 

მიღება ფეხბურთის ინსტრუქტორის მომზადების პროგრამაზე

ვირუსთან დაკავშირებული არდადეგები

სერგეი ხოლოდოვის საავტორო სემინარი - „ტერფის მორფოკინეზიოლოგოა“

თვითდასაქმების საგრანტო პროგრამა კოლეჯის დევნილი და ეკომიგრანტი კურსდამთავრებულთ

სასწავლო პროცესი გადატანილია 21 აპრილამდე

ჩვენი საამაყო კურსდამთავრებული

საქართველოს პროფესიული მსაჟის ასოციაციის კონფერენცია-სემინარი

სასწავლო პროცესის განახლება

ვიქტორ კოვირზინის საავტორო მეთოდიკის პრეზენტაცია