პროფესიული ტესტირება

ტესტების ნიმუშები 

 

ჩარიცხულ სტუდენტთა სია

კოლეჯის სტუდენტ, ირაკლი ჩხეიძის ტრიუმფალური გამარჯვება!

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა !!!

მოემზადეთ პროფესიული ტესტირების ჩასაბარებლად!