სპორტული მასაჟისტის გადამზადების პროგრამაზე ჩარიცხულ მსმენელთა სია

სსიპ საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო კოლეჯში, ა/წ. 05 მაისს ჩატარებული გასაუბრების თანახმად, სპორტული მასაჟისტის გადამზადების პროგრამაზე ჩარიცხულ მსმენელთა სახელები და გვარები:

ქ.თბილისი

1.      თამარ

ღვანიძე

2.      მილენა

აივაზოვი

3.      ნინა

ხუციშვილი

4.      დავით

ლორთქიფანიძე

5.      ნანული

პეტრემღვდლიშვილი

6.      მადონა


რაზმაძე

 

ქ.ქუთაისი

1)   ელზა      

ბერაძე

2)   მაგდანა 

შალამბერიძე

3)   ანა 

კალანდარიშვილი

4)   ფიქრია      

ეგუტიძე

5)   შორენა

რატიანი

6)   თათია

ცხომარია

7)   თამთა

ქომეთიანი

8)   თამარი

ზედაშიძე

9)   თამარი

თევზაძე

10) მარეხი

ჩუბინიძე

   
   

 

სტუდენტური დასაქმება გერმანიაში

სპორტის კოლეჯს საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის მინისტრის მოადგილ

პროფესიული ტესტირება

საგნობრივი სწავლების სტუდენტების საყურადღებოდ

მიღება კრივის ინსტრუქტორის პროფესიული მომზადების პროგრამაზე

ვაკანსია სტუდენტებისა და კურსდამთავრებულებისათვის

სასწავლო პროცესი გადატანილია 21 აპრილამდე

მიღება კრივის ინსტრუქტორის პროფესიული მომზადების პროგრამაზე

ცურვის ინსტრუქტორის პროფესიული მომზადების პროგრამაზე ჩარიცხულ მსმენელთა სია