რეგისტრაცია ინფორმაციის ტექნოლოგიის მხარდაჭერის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე

 
17 აგვისტოდან 10 სექტემბრის ჩათვლით ცხადდება მიღება ინფორმაციის ტექნოლოგიის მხარდაჭერის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე.
 
დაშვების წინაპირობა: საბაზო განათლება
 
პროგრამის ხანგრძლივობა : 1 წელი 
 
რეგისტრაციის გავლა შესაძლებელია ონლაინ შემგედ ბმულზე გადასვლით https://vet.emis.ge/#/collegesPrograms/19
 
ან კოლეჯის ადმინისტრაციულ შენობაში (ე.ნინოშვილის 55).
 
სწავლის დაიწყება 2023 წლის 15 ნოემბერი ❗️

ყურადღება!!!

სტუდენტების საყურადღებოდ !!!

ფეხბურთის ინსტრუქტორის პროფესიული მომზადების პროგრამაზე ჩარიცხულ მსმენელთა სია

სპორტის კოლეჯს საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის მინისტრის მოადგილ

მზად არის მასაჟისტის მესამე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაციის დიპლომები

სპორტის კოლეჯის საამაყო კურსდამთავრებული!

ფეხბურთის ინსტრუქტორის პროფესიული მომზადების პროგრამაზე ჩარიცხულ მსმენელთა სია

მოემზადეთ პროფესიული ტესტირების ჩასაბარებლად!

ვაკანსია პროფესიული განათლების მასწავლებლის თანამდებობაზე