რეგისტრაცია ინფორმაციის ტექნოლოგიის მხარდაჭერის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე

 
17 აგვისტოდან 10 სექტემბრის ჩათვლით ცხადდება მიღება ინფორმაციის ტექნოლოგიის მხარდაჭერის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე.
 
დაშვების წინაპირობა: საბაზო განათლება
 
პროგრამის ხანგრძლივობა : 1 წელი 
 
რეგისტრაციის გავლა შესაძლებელია ონლაინ შემგედ ბმულზე გადასვლით https://vet.emis.ge/#/collegesPrograms/19
 
ან კოლეჯის ადმინისტრაციულ შენობაში (ე.ნინოშვილის 55).
 
სწავლის დაიწყება 2023 წლის 15 ნოემბერი ❗️

კოლეჯის მასწავლებელთა ტრენინგი

მიღება კრივის ინსტრუქტორის პროფესიული მომზადების პროგრამაზე

სასწავლო პროცესის განახლება

კრივის ინსტრუქტორის პროფესიული მომზადების პროგრამაზე ჩარიცხულ მსმენელთა სია

პროფესიული განათლების სტუდენტებს სამხედრო სამსახური გადაუვადდებათ

პროფესიული მომზადებისა და პროფესიული გადამზადების მოკლევადიანი სასერტიფიკატო პრო

ვაკანსია სტუდენტებისა და კურსდამთავრებულებისათვის

სასწავლო პროცესის განახლება აუდიტორიებში

სპორტული მასაჟისტის გადამზადების პროგრამაზე ჩარიცხულ მსმენელთა სია