სპორტის კოლეჯი ინსტრუქტორის კიდევ ორ პროგრამას განახორციელებს

მიმდინარე წელს სპორტის კოლეჯმა წარმატებით გაიარა ავტორიზაცია სპორტის ინსტრუქტორის პროფესიული მომზადების კიდევ 2 პროგრამაზე.

მძლეოსობის ინსტრუქტორისა და ძალოსნობის ინსტრუქტორის პროფესიული მომზადების პროგრამებზე აპლიკანტთა  მიღება მაისის ბოლოს გამოცხადდება.

ინფორმაცია პროგრამების შესახებ, ასევე დაშვების წინაპირობებისა და აპლიკანტთა შერჩევის შესახებ შეგიძლლიათ იხილოთ ჩვენს ვებ.გვერდზე.  

 

მიღება სპორტული მასაჟისტის გადამზადების პროგრამაზე

სპორტული აკრობატიკის ინსტრუქტორის პროგრამაზე ჩარიცხულ მსმენელთა სია

ძიუდოს ინსტრუქტორის პროფესიული მომზადების პროგრამაზე ჩარიცხულ მსმენელთა სია

მიღება სპორტული აკრობატიკის ინსტრუქტორის მომზადების პროგრამაზე

მიღება სპორტული მასაჟისტის პროფესიული გადამზადების პროგრამაზე

მიღება ცურვის ინსტრუქტორის პროფესიული მომზადების პროგრამაზე

რეგისტრაციის ვადების გადაწევა

მოემზადეთ პროფესიული ტესტირების ჩასაბარებლად!