რეგისტრაციის ვადის გაგრძელება

რეგისტრაციის ვადის გაგრძელება ???????? 

სსიპ საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო კოლეჯში ,,სპორტული მასაჟისტის" პროფესიული გადამზადების პროგრამაზე რეგისტრაციის ვადა გადაიწია 21 ნოემბრის ჩათვლით.           ქ.თბილისის პროგრამის ლინკი შეგიძლიათ იხილოთ აქ http://www.sportcolle.ge/img/category/1651065810.pdf  ქ.ქუთაისში http://www.sportcolle.ge/img/category/1651065940.pdf ❣

პროგრამის განხორციელების ადგილი:
ქ.თბილისი. ე.ნინოშვილის 55.
ქ.ქუთაისი. გაპონოვის ქ.11 და ვ.ამაშუკელის ქ №18.

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობებია:
????ასაკი 18 წელი.
????მასაჟისტად მუშაობის გამოცდილება - 1 წელი.
????გასაუბრება (გასაუბრებაზე აპლიკანტმა უნდა წარმოადგინოს სამუშაო გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტი)
????საჭიროების შემთხვევაში დაინიშნება ტესტირება

პროგრამაზე მისაღები ადგილების რაოდენობა - ქ.თბილისი 10 მსმენელი????‍????????‍????, ქ.ქუთაისი 10 მსმენელი????‍????????‍????

აპლიკანტთა რეგისტრაციის თარიღი 08 სექტემბრიდან 21 ნოემბრის ჩათვლით????

გასაუბრება: ????????????
თარიღი: 23.11.2022წ.
საათი: 11:00
ლოკაცია: ქ.თბილისი. ე.ნინოშვილის N 55. ქ.ქუთაისი. გაპონოვის ქ. N11.

შესაძლო ტესტირება: ????????????
თარიღი: 24.11.2022წ.
საათი: 11:00
ლოკაცია: ქ.თბილისი. ე.ნინოშვილის N 55. ქ.ქუთაისი. გაპონოვის ქ. N11.

რეგისტრაცია შეგიძლიათ გაიაროთ ელექტრონულად
https://vet.emis.ge/#/training-programs ან მობრძანდეთ კოლეჯის ადმინისრაციულ შენობაში ქ.თბილისში და ქ.ქუთაისში.


სწავლის დაწყების თარიღი 28 ნოემბერი ✅ 

სპორტის კოლეჯის საამაყო კურსდამთავრებული!

ცურვის ინსტრუქტორის პროფესიული მომზადების პროგრამაზე ჩარიცხულ მსმენელთა სია

გილოცავთ ზაფხულის პირველ, წმინდა ნინოს საქართველოში შემობრძანებისა და ბავშვთა და

მიღება სპორტული მასაჟისტის პროფესიული გადამზადების პროგრამაზე

ვაკანსია კოლეჯის პროფესიული სტუდენტებისა და კურსდამთავრებულებისათვის

სპორტული მასაჟისტის გადამზადების პროგრამაზე ჩარიცხულ მსმენელთა სია

ვირუსთან დაკავშირებული არდადეგები

რეგისტრაციის ვადის გაგრძელება სპორტული მასაჟისტის პროფესიული გადამზადების პროგრა

მიღება კრივის ინსტრუქტორის პროფესიული მომზადების პროგრამაზე