მოემზადეთ პროფესიული ტესტირების ჩასაბარებლად!

     2018 წლის საშემოდგომო ტესტირება ჩატარდება 4 ნოემბერს 09:00 საათიდან, პრეტესტი 3 ნოემბერს გაიმართება და მასში მონაწილეობის მიღება ნებაყოფლობითია.

   პრეტესტის მიზანი მონაწილეებისათვის ტესტის ფორმატისა და პროცედურების გაცნობაა. დეტალური ინფორმაცია პრეტესტისა და ტესტირების ჩატარების შესახებ საგამოცდო ბარათზეა მოცემული.

   საგამოცდო ბარათების აღება 2 ნოემბრის ჩათვლით შეგიძლიათ. საგამოცდო ბარათები გაიცემა რესურსცენტრებში ან იმ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში, რომელშიც პროფესიული ტესტირებისათვის დარეგისტრირდით. ბარათის ამობეჭდვა ასევე შესაძლებელია ვებგვერდიდანაც: www.vet.emis.ge

  საგამოცდო ბარათის მისაღებად თან იქონიეთ:

      საგამოცდო ბარათზე მითითებული იქნება შემდეგი ინფორმაცია:

    უნიკალური კოდის დაკარგვის შემთხვევაში დარეკეთ ცხელ ხაზზე: (+995 32) 2 200 220

  პროფესიული ტესტირება კომპიუტერულად ტარდება. ტესტი პროფესიული უნარებისა და საგნის/საგანთა ჯგუფის ნაწილებისაგან შედგება. დაფინანსების მოსაპოვებლად მონაწილემ პროფესიული უნარებისა და საგნის ტესტების მაქსიმალური ჯამური ქულის 25%-ზე მეტი უნდა დააგროვოს.

   შეფასებისა და გამოცდების ეროვნულმა ცენტრმა პროფესიული განათლების სისტემისათვის ახალი საგამოცდო მოდელი მოამზადა, რომელიც კონკრეტული პროფესიის დაუფლებისათვის მნიშვნელოვანი მინიმალური (საბაზო) ცოდნისა  და სპეციფიკური უნარების შეფასებას ითვალისწინებს..

                                  დამატებითი ინფორმაციისთვის დარეკეთ:

                                  599467994

 

გარე მობილობა !!!

სპორტის კოლეჯის საამაყო კურსდამთავრებული!

თავისუფალი ჭიდაობის ინსტრუქტორის პროფესიული მომზადების პროგრამაზე ჩარიცხულ მსმენ

მიღება ცურვის ინსტრუქტორის მომზადების პროგრამაზე

რეგისტრაციის ვადების გაგრძელება

გილოცავთ ზაფხულის პირველ, წმინდა ნინოს საქართველოში შემობრძანებისა და ბავშვთა და

საახალწლო არდადეგები

მიღება ცურვის ინსტრუქტორის პროფესიული მომზადების პროგრამაზე

მიღება ფეხბურთის ინსტრუქტორის მომზადების პროგრამაზე