მიღება ძიუდოს ინსტრუქტორის პროფესიული მომზადების პროგრამაზე

სსიპ საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო კოლეჯი 2022 წლის 24  მარტიდან  აცხადებს მიღებას ძიუდოს ინსტრუქტორის პროფესიული მომზადების პროგრამაზე

ქ.თბილსიში http://www.sportcolle.ge/img/category/1648058932.pdf                                                          და ქ.ქუთაისში http://www.sportcolle.ge/img/category/1648059030.pdf .

პროგრამის განხორციელების ადგილი:

ქ.თბილისი.   ე.ნინოშვილის 55 და ბელიაშვილის ქ. 5

ქ.ქუთაისი. გაპონოვის ქ.11 და  თამარ მეფის ქ.100

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობებია:

ძიუდოს ინსტუქტორის პროფესიული მომზადების პროგრამაზე მისაღები ადგილების რაოდენობა - ქ,თბილისი 12 მსმენელი, ქ.ქუთაისი 12 მსმენელი.

აპლიკანტთა რეგისტრაციის თარიღი 24 მარტიდან - 02 აპრილამდე.

გასაუბრება:

თარიღი:  04.04.2022წ.

საათი: 11:00

სპორტული ტური:

თარიღი: 06.04.2022წ.

საათი: 11:00

რეგისტრაციის ლინკი:

ქ.თბილისი https://vet.emis.ge/#/training-programs

ქ.ქუთაისი https://vet.emis.ge/#/training-programs

ძიუდოს ინსტრუქტორის პროფესიული მომზადების პროგრამის წარმატებით გავლის შემთხვევაში პირს მიენიჭებება ძიუდოს ინსტრუქტორის კვალიფიკაცია (მე-4 დონე) და გადაეცემა სახელმწიფო სერტიფიკატი;

სწავლის დაწყების თარიღი 11 აპრილი

მიღება თავისუფალი ჭიდაობის ინსტრუქტორის პროფესიული მომზადების პროგრამაზე

სასწავლო პროცესის განახლება

სტუდენტური დასაქმება გერმანიაში

მზად არის მასაჟისტის მესამე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაციის დიპლომები

ვირუსთან დაკავშირებული არდადეგები

სასწავლო პროცესი გადატანილია 21 აპრილამდე

ყურადღება!!!

საახალწლო არდადეგები

მიღება ფეხბურთის ინსტრუქტორის მომზადების პროგრამაზე