მიღება ძიუდოს ინსტრუქტორის პროფესიული მომზადების პროგრამაზე

სსიპ საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო კოლეჯი 2022 წლის 24  მარტიდან  აცხადებს მიღებას ძიუდოს ინსტრუქტორის პროფესიული მომზადების პროგრამაზე

ქ.თბილსიში http://www.sportcolle.ge/img/category/1648058932.pdf                                                          და ქ.ქუთაისში http://www.sportcolle.ge/img/category/1648059030.pdf .

პროგრამის განხორციელების ადგილი:

ქ.თბილისი.   ე.ნინოშვილის 55 და ბელიაშვილის ქ. 5

ქ.ქუთაისი. გაპონოვის ქ.11 და  თამარ მეფის ქ.100

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობებია:

ძიუდოს ინსტუქტორის პროფესიული მომზადების პროგრამაზე მისაღები ადგილების რაოდენობა - ქ,თბილისი 12 მსმენელი, ქ.ქუთაისი 12 მსმენელი.

აპლიკანტთა რეგისტრაციის თარიღი 24 მარტიდან - 02 აპრილამდე.

გასაუბრება:

თარიღი:  04.04.2022წ.

საათი: 11:00

სპორტული ტური:

თარიღი: 06.04.2022წ.

საათი: 11:00

რეგისტრაციის ლინკი:

ქ.თბილისი https://vet.emis.ge/#/training-programs

ქ.ქუთაისი https://vet.emis.ge/#/training-programs

ძიუდოს ინსტრუქტორის პროფესიული მომზადების პროგრამის წარმატებით გავლის შემთხვევაში პირს მიენიჭებება ძიუდოს ინსტრუქტორის კვალიფიკაცია (მე-4 დონე) და გადაეცემა სახელმწიფო სერტიფიკატი;

სწავლის დაწყების თარიღი 11 აპრილი

ჩვენი საამაყო კურსდამთავრებული

ბაკურიანში გამგზავრება

თავისუფალი ჭიდაობის ინსტრუქტორის პროფესიული მომზადების პროგრამაზე ჩარიცხულ მსმენ

ჩარიცხულ სტუდენტთა სია

სპორტული მასაჟისტის გადამზადების პროგრამაზე ჩარიცხულ მსმენელთა სია

გაცნობითი პრაქტიკა გაზეთ ,,ლელოში"

გარე მობილობა !!!

სპორტის კოლეჯის საამაყო კურსდამთავრებული!

2019 წლის საშემოდგომო მიღებისთვის ჩატარებული პროფესიული ტესტირების შედეგები!!!