მიღება ძიუდოს ინსტრუქტორის პროფესიული მომზადების პროგრამაზე

სსიპ საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო კოლეჯი 2022 წლის 24  მარტიდან  აცხადებს მიღებას ძიუდოს ინსტრუქტორის პროფესიული მომზადების პროგრამაზე

ქ.თბილსიში http://www.sportcolle.ge/img/category/1648058932.pdf                                                          და ქ.ქუთაისში http://www.sportcolle.ge/img/category/1648059030.pdf .

პროგრამის განხორციელების ადგილი:

ქ.თბილისი.   ე.ნინოშვილის 55 და ბელიაშვილის ქ. 5

ქ.ქუთაისი. გაპონოვის ქ.11 და  თამარ მეფის ქ.100

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობებია:

ძიუდოს ინსტუქტორის პროფესიული მომზადების პროგრამაზე მისაღები ადგილების რაოდენობა - ქ,თბილისი 12 მსმენელი, ქ.ქუთაისი 12 მსმენელი.

აპლიკანტთა რეგისტრაციის თარიღი 24 მარტიდან - 02 აპრილამდე.

გასაუბრება:

თარიღი:  04.04.2022წ.

საათი: 11:00

სპორტული ტური:

თარიღი: 06.04.2022წ.

საათი: 11:00

რეგისტრაციის ლინკი:

ქ.თბილისი https://vet.emis.ge/#/training-programs

ქ.ქუთაისი https://vet.emis.ge/#/training-programs

ძიუდოს ინსტრუქტორის პროფესიული მომზადების პროგრამის წარმატებით გავლის შემთხვევაში პირს მიენიჭებება ძიუდოს ინსტრუქტორის კვალიფიკაცია (მე-4 დონე) და გადაეცემა სახელმწიფო სერტიფიკატი;

სწავლის დაწყების თარიღი 11 აპრილი

ვაკანსია პროფესიული განათლების პედაგოგის თანამდებობაზე

სპორტული აკრობატიკის ინსტრუქტორის პროგრამაზე ჩარიცხულ მსმენელთა სია

ჩვენი საამაყო კურსდამთავრებული

საქართველოს პროფესიული მსაჟის ასოციაციის კონფერენცია-სემინარი

რეგისტრაციის ვადის გაგრძელება სპორტული მასაჟისტის პროფესიული გადამზადების პროგრა

მიღება კრივის ინსტრუქტორის პროფესიული მომზადების პროგრამაზე

ფეხბურთის ინსტრუქტორის პროფესიული მომზადების პროგრამაზე ჩარიცხულ მსმენელთა სია

მიღება ცურვის ინსტრუქტორის პროფესიული მომზადების პროგრამაზე

პროფესიული ტესტირება