ყურადღება!!!

სტუდენტთა საყურადღებოდ!

ქ. ქუთაისში სასწავლო პროცესი მიმდინარეობს ახალ მისამართზე: ბ.გაპონოვის ქუჩა 11

სპორტის კოლეჯის ადმინისტრაცია

მზად არის მასაჟისტის მესამე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაციის დიპლომები

მიღება თავისუფალი ჭიდაობის ინსტრუქტორის პროფესიული მომზადების პროგრამაზე

სპორტული მასაჟისტის გადამზადების პროგრამაზე ჩარიცხულ მსმენელთა სია

რეგისტრაციის ვადის გაგრძელება

სასწავლო პროცესის განახლება აუდიტორიებში

იყავი აქტიური ! Be Active !

ჩვენი საამაყო კურსდამთავრებული

ბაკურიანში გამგზავრება

ცურვის ინსტრუქტორის პროფესიული მომზადების პროგრამაზე ჩარიცხულ მსმენელთა სია