მიღება სპორტული მასაჟისტის გადამზადების პროგრამაზე

სსიპ საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო კოლეჯი 2022 წლის 28 აპრილიდან აცხადებს მიღებას, სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებულ, სპორტული მასაჟისტის პროფესიული გადამზადების პროგრამაზე ქ.თბილსიში http://www.sportcolle.ge/img/category/1651065810.pdf  და ქ.ქუთაისში http://www.sportcolle.ge/img/category/1651065940.pdf 
 
პროგრამის განხორციელების ადგილი:
????ქ.თბილისი. ე.ნინოშვილის 55.
????ქ.ქუთაისი. გაპონოვის ქ.11 და ვ.ამაშუკელის ქ №18.
 
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობებია:
????ასაკი 18 წელი.
????მასაჟისტად მუშაობის გამოცდილება - 1 წელი.
????გასაუბრება (გასაუბრებაზე აპლიკანტმა უნდა წარმოადგინოს სამუშაო გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტი)
????საჭიროების შემთხვევაში დაინიშნება ტესტირება
 
პროგრამაზე მისაღები ადგილების რაოდენობა - ქ.თბილისი 10 მსმენელი????‍????, ქ.ქუთაისი 10 მსმენელი????‍????
 
აპლიკანტთა რეგისტრაციის თარიღი 28 აპრილიდან 04  მაისამდე????
 
გასაუბრება: ????????????
თარიღი: 05.05.2022წ.
საათი: 11:00
ლოკაცია: ქ.თბილისი. ე.ნინოშვილის N 55. ქ.ქუთაისი. გაპონოვის ქ. N11.
 
შესაძლო ტესტირება: ????????????
თარიღი: 06.05.2022წ.
საათი: 11:00
ლოკაცია: ქ.თბილისი. ე.ნინოშვილის N 55. ქ.ქუთაისი. გაპონოვის ქ. N11.
 
რეგისტრაცია შეგიძლიათ გაიაროთ ელექტრონულად 
https://vet.emis.ge/#/training-programs ან მიბრძანდეთ კოლეჯის ადმინისრაციულ შენობაში ქ.თბილისში და ქ.ქუთაისში.
 
 
სწავლის დაწყების თარიღი 10 მაისი.

მოემზადეთ პროფესიული ტესტირების ჩასაბარებლად!

სასწავლო პროცესის განახლება

პროფესიული განათლების სტუდენტებს სამხედრო სამსახური გადაუვადდებათ

სასწავლო პროცესის განახლება აუდიტორიებში

პროფესიული მომზადებისა და პროფესიული გადამზადების მოკლევადიანი სასერტიფიკატო პრო

ვაკანსია პროფესიული განათლების პედაგოგის თანამდებობაზე

სერგეი ხოლოდოვის საავტორო სემინარი - „ტერფის მორფოკინეზიოლოგოა“

ყურადღება!!!

მზად არის მასაჟისტის მესამე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაციის დიპლომები